Zapobiegaj wypaleniu zawodowemu!

Jedną z przyczyn tzw.burnout, czyli wypalenia zawodowego, jest zderzenie ideałów, pewnych marzeń dotyczących pracy, z rzeczywistością. Dlatego, aby uchronić się przed wypaleniem zawodowym powinno się dostosować własne oczekiwania do rzeczywistych warunków panujących w środowisku pracy. Szczególnie ważne są takie elementy jak warunki techniczne (czyli sprzęt, którym dysponujemy), współpracownicy, możliwości kariery (ewentualne stanowiska, na jakie możesz awansować i tempo kariery), łatwość generowania pomysłów, łatwość zdobywania materiałów oraz tempo pracy. Należy się przyjrzeć tym czynnikom w odniesieniu do naszych wyobrażeń a panującej rzeczywistości (najlepiej w jak najczarniejszym scenariuszu). Opisz wszystkie te elementy w obu kontekstach. Pomoże Ci to sprecyzować swoje działania, strategie postępowania i znaleźć kompromis pomiędzy tym, co realne a tym, co pożądane. Będziesz w stanie dłużej sprawnie funkcjonować w swojej pracy.

 

1. Wyobrażenia, jakie masz w stosunku do:

a) warunków technicznych, którymi dysponujesz w miejscu pracy

b) współpracowników

c) możliwości kariery

d) łatwość, z jaką generujesz pomysły

e) łatwość, z jaką możesz zdobywać materiały, dane, potrzebne Ci do realizowania zadań w pracy

f) tempo, w jakim jesteś w stanie pracować

 

2. Jak rzeczywiście wyglądają:

a) warunki techniczne, którymi dysponujesz w miejscu pracy

b) współpracownicy

c) możliwości kariery

d) łatwość, z jaką generujesz pomysły

e) łatwość, z jaką możesz zdobywać materiały, dane, potrzebne Ci do realizowania zadań w pracy

f) tempo, w jakim jesteś w stanie pracować

Poszukujesz bardziej uporządkowanej wiedzy?
Sprawdź pakiet SPEED READER PL 2.0!

comments powered by Disqus