Poznaj style przywództwa!

Jakie są style przywództwa?

 

 

Przywództwo to zjawisko związane z dowodzeniem grupie osób zależnych. Takie liderowanie wiąże się często z elastycznością, koniecznością dostosowywania się do pewnych warunków, które są bardzo zmienne. Konsekwentny i dobry zarządca potrafi określić te warunki i dobrać styl dowodzenia grupie odpowiedni dla warunków zewnętrznych oraz wewnętrznych, z którymi spotyka się grupa.

 

Specjaliści od grup społecznych – socjologowie i psycholodzy społeczni – wyróżniają trzy rodzaje stylów przywódczych. Przed ich poznaniem musisz zdać sobie sprawę, że są to typologie. Rzadko się spotyka model zarządzania, który jest idealnym przykładem któregoś ze stylów przywództwa. Można raczej powiedzieć, że sposób, w jaki ktoś lideruje grupie, jest podobny do danego stylu przywódczego, ponieważ zawiera pewne cechy, właściwe temu stylowi.

 

Pierwszym z wyróżnianych sposobów przewodzenia grupie jest styl demokratyczny. Przywódca w tym modelu jest partnerem członków grupy. Przedstawia problem na forum oraz swoje propozycje rozwiązania go. Motywuje podwładnych do wyrażania swoich opinii, podsuwania na forum swoich pomysłów. Czuwa nad procesem podejmowania decyzji i nad gruntowną dyskusją co do planowanych działań. Decyzję podejmuje najczęściej cała grupa, choć przywódca posiada decydujący głos. Proponuje on podział obowiązków, jednak, w większości modeli demokratycznych, członek grupy musi zaakceptować swoją rolę. Mówiąc w dużym skrócie, omawiany styl najlepiej sprawdza się podczas realizacji zadań trudnych oraz takich, które nie stawiają presji czasowej.

 

Kolejnym stylem jest styl autorytarny przywództwa. Lider autorytarny sam przedstawia grupie zadanie do wykonania (choć nie musi tego robić), zgłasza też projekt wykonania tego zadania oraz rozdziela obowiązki pomiędzy podwładnych. Następnie monitoruje postępy. Jest to najpopularniejszy model w naszym kraju. Nie jest jednoznacznie zły, chociaż jest na ogół mniej efektywny niż styl demokratyczny. Najlepiej sprawdza się podczas realizacji zadań łatwych, albo pod presją czasową.

 

Ostatnim style przywódczym jest styl liberalny. Trudno tutaj mówić o przywództwie tak naprawdę. Lider ogranicza się do przedstawienia problemu i regulacji sporów pomiędzy pracownikami, którzy sami ustalają linię działania i rozdzielają obowiązki. Przywódca czuwa, żeby proces osiągania celu postępował i przebiegał harmonicznie. Styl ten jest mało efektywny. Skuteczny jest jednak w małych grupach nieformalnych, w których członkowie dobrze się znają i mogą sobie zaufać.

Poszukujesz bardziej uporządkowanej wiedzy?
Sprawdź pakiet SPEED READER PL 2.0!

comments powered by Disqus