Wykorzystuj słowa - klucze podczas szybkiego czytania!

Wykorzystanie słów – kluczy w szybkim czytaniu

 

 

Posiadając odpowiednio szerokie pole widzenia, nie będziemy świadomie „skanować” całej kartki, każdego słowa, które zostało zawarte w tekście. Tą rolę należy pozostawić myśleniu podświadomemu, a raczej wszelkiego rodzaju automatyzmom (pamiętaj, że głównym źródłem zautomatyzowania jakiejś czynności jest jej zrutynizowanie, czyli wielokrotne powtarzanie). My naszą świadomość kierować będziemy na inne tory. Na słowa – klucze.

 

Czytając tekst, musimy najpierw zwrócić uwagę na to, o czym on jest. Takiej informacje znajdują się w tytule całego artykułu oraz w tytułach poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów. Najistotniejsze jest teraz rozpoznanie, jakie słowa są kluczowe dla każdej partii tekstu i jakie ważne dane mogą zostać przytoczone (tzn. danych na jaki temat możemy się spodziewać). Rejestrując większy obszar tekstu naraz (dzięki odpowiednio rozwiniętej umiejętności postrzegania jak najszerszego obszaru naraz), nie czytamy całości. Wyłapujemy słowa – klucze, które mogą nam wskazać istotne informacje zawarte w tekście oraz sygnalizują miejsce, gdzie zostaną przywołane ważne dane. I to właśnie tutaj powinna koncentrować się nasza świadomość i rejestrować te partie tekstu.

 

Pozostałe słowa są po prostu mniej istotne. Najczęściej stanowią one „wypełnienia”. Są o tyle ważne, że określają relacje pomiędzy słowami – kluczami i stanowią dla nich kontekst. Na początku możemy być skołowani, ponieważ brak wyraźnie wychwyconego kontekstu ograniczy naszą efektywność zapamiętywania treści czytanego tekstu. Jednak z czasem określaniem tego kontekstu zajmie się nasz umysł w sposób automatyczny – podczas wyszukiwania słów – kluczy w tekście musimy zarejestrować choć na moment (na pograniczu świadomości) pozostałe elementy. W przypadku dobrze wyćwiczonej umiejętności wyszukiwania słów – kluczy, automatyczne osadzenie ich w danym kontekście przez nasz umysł stanie się oczywiste.

Poszukujesz bardziej uporządkowanej wiedzy?
Sprawdź pakiet SPEED READER PL 2.0!

comments powered by Disqus