Dowiedz się, jak funkcjonujesz!

Algorytmy i heurystyki

 

 

Myślenie nie jest procesem jednorodnym. Nie jest w ogóle jednym procesem, raczej jest czynnością złożoną z wielu procesów! Z tego też powodu może być bardzo różnorodne. Jednym z podstawowych podziałów strategii myślenia, dokonywanego przez psychologów, jest podział, na myślenie heurystyczne oraz algorytmiczne.

 

Algorytmy są ścisłymi instrukcjami, które krok po kroku sugerują, co mamy robić, aby osiągnąć pożądany rezultat. Przykładem algorytmu może być przepis kulinarny, w którym zazwyczaj podane są informacje, co, w którym momencie, w jakiej kolejności, w jakiej ilości, jak długo. Są one konieczne, kiedy wykonujemy skomplikowaną czynność, wymagającą dokładności i posiadającą ściśle określony cel.

 

Odmiennym przykładem strategii myślenia, jest myślenie heurystyczne. Polega ono na przyjmowaniu uproszczonych informacji, jest bardziej intuicyjne („know how”). Wynika z oszczędności energii i zasobów poznawczych. Jednak przetwarzanie heurystyczne pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Jest korzystniejsze w warunkach presji czasowej, kiedy zadanie nie ma ściśle określonej struktury oraz jasno sprecyzowanego celu. Słowem – kiedy potrzebna jest intuicja.

 

Obie strategie posiadają swoje zalety i wady. Obie przynoszą sporo korzyści w specyficznych dla siebie sytuacjach. W innych mogą przeszkadzać. Dobrze jest zdać sobie sprawę z tego ,w jaki sposób działamy, myślimy. Zastosowanie odpowiedniego schematu myślenia w odpowiedniej sytuacji może uprościć wiele spraw, podnieść efektywność naszego przetwarzania i, oczywićie, kreatywności.

Poszukujesz bardziej uporządkowanej wiedzy?
Sprawdź pakiet SPEED READER PL 2.0!

comments powered by Disqus