Jak funkcjonują zmiany w obrębie przywództwa?

Czy przywództwo, to rzecz dana?

 

 

Nasze wyobrażenie przywództwa jako czegoś stałego jest dość dobrze osadzone w naszych myślach. Dopuszczamy zmienność na stanowiskach przywódczych, nawet uznajemy je za konieczne dla efektywnego, dobrego przywództwa (demokracja). Nasze pojęcie o tej zmienności ogranicza się jednak do obrazu aktu zmiany władzy. Tymczasem przywództwo i towarzyszące mu zmiany są nieustannymi procesami, które konfigurują się w każdym niemal momencie.

 

To, o czym myślimy, jeśli chodzi o opisanie zmian w przywództwie, to inaczej legitymizacja, czyli uprawomocnienie (legalność) przywództwa. Nie jest ono jednak tożsame z przywództwem jako takim. Według jednej z grup teorii dotyczących przewodzenia grupie, to, kto zostanie przez daną strukturę namaszczony do przewodzenia jej, kto zyska posłuch grupowy, zależy od warunków, w jakich dana grupa się znalazła. Takim czynnikiem determinującym warunki grupowe może być cel, jaki grupa zamierza osiągnąć. Przywódca, który wcześniej się sprawdzał, może nie być odpowiedni do poprowadzenia grupy ku realizacji postanowionych zadań. Traci posłuch grupowy. Spośród podwładnych wyłania się osoba, która sprawdza się w realizacji powierzonego grupie zadania, prowadząc współplemieńców do sukcesu. Nie jest formalnym, legalnym przywódcą, jednak to on posiada realną władzę. Sytuacje tą można porównać do sukcesu Lecha Wałęsy w latach osiemdziesiątych.

 

Legalnemu liderowi nie zawsze udaje się zachować władzę. Często traci ją na rzecz nowego, spontanicznie wyłonionego przywódcy. Taki prawomocny zarządca może jednak zachować władzę. Przede wszystkim musi mieć dobre rozeznanie, co od celu, jaki stoi przed grupą. Musi być też świadom potrzeb i motywacji zespołu, którym kieruje oraz znać sposób, w jaki zespół postrzega zadanie. Nawet jeśli wyłoni się spontaniczny lider, jest jeszcze rozwiązanie. Nie należy z nim walczyć. Potraktujmy go jako sprzymierzeńca, jako pośrednika pomiędzy nami a zespołem. On najlepiej nam przekaże oczekiwania i perspektywy osób, którymi zarządzamy. Często wskaże nam to, o czym podwładni nigdy by nam nie powiedzieli. Jest to kopalnia wiedzy! Z drugiej strony, taka osoba najczęściej jest w jakiś sposób związana z celem grupowym. Na pewno lepiej od nas będzie wiedziała, jak ten cel osiągnąć.

 

Sytuacje takie zdarzają się cały czas w toku rozwiązywania przez grupę jakiegoś zadania. To znaczy, że konfiguracja przywództwa jest procesem ciągłym, ponieważ grupa istnieje, o ile posiada swój cel.

Poszukujesz bardziej uporządkowanej wiedzy?
Sprawdź pakiet SPEED READER PL 2.0!

comments powered by Disqus