Poznaj mnemotechnikę grupowania!

Technika grupowania

 

 

Grupowanie jest jedną z mnemotechnik – technik, krótkich algorytmów, przepisów, które ułatwiają zapamiętywanie. Być może stosujesz tą technikę w codziennym życiu – świadomie lub nie. Musisz zdać sobie sprawę, że wiele technik psychologicznych, które mają za zadanie ułatwić nam wiele czynności powstało właśnie dzięki obserwacji zachowań ludzi! Psychologowie tylko je opisali, ewentualnie zmodyfikowali zwiększając ich skuteczność. Nie inaczej było z grupowaniem.

 

Załóżmy, że musisz zapamiętać jakiś długi wyraz, na przykład: „dwustupięćdziesięciozłotówka”. Wyraz jest długi i trudny do zapamiętania od razu. Można go jednak pogrupować, w tym przypadku rozbić na mniejsze części: „dwustu”, „pięćdziesięcio” i „złotówka”, które są dla nas całkowicie zrozumiałe, popularne i łatwe do zapamiętania.

 

Inną formą grupowania jest łączenie krótszych wyrazów w jeden większy. Na przykład, musisz zapamiętać dwa wyrazy: „konopia” i „elka” (rozmiar koszulki albo samochód nauki jazdy). Połącz te dwa wyrazy i utwórz z nich „konopielka” (książka Edwarda Redlińskiego, na podstawie której powstał film). To samo możesz zrobić z wyrazami „kos” i „osa”. Łącząc je w „kosa”. Jak widzisz, przy grupowaniu powstały wyraz nie musi być dokładnym zrostem dwóch wyrazów początkowych. Ważne jest, że powstały efekt będzie Ci nasuwał na myśl wyrazy, które musisz zapamiętać oraz będzie łatwy do zapamiętania.

 

Niektórzy specjaliści twierdzą, że ta technika nie jest odmianą grupowania, tylko jest całkiem osobną techniką. Jednak w praktycznym wymiarze nie ma to większego znaczenia. Tak samo jest inną odmianą tej techniki, która również polega na łączeniu wyrazów, jednak jeden z wyrazów do zapamiętania nie musi wejść w całości w skład szerszego wyrazu. Chodzi o utworzenie nowych wyrazów, które będą łatwiejsze do zapamiętania. Dla przykładu, musisz zapamiętać wyrazy: „koloratka” i „hałas”. Możesz zapamiętać je, tworząc wyrazy „kolor”, „chatka” i „las”. Jak widzisz, ortografia nie obowiązuje. Najważniejsze jest podobieństwo brzmieniowe. Oczywiście łatwiej jest zapamiętać dwa, a nie trzy wyrazy. Powyższy przykład był tylko zobrazowaniem pewnej możliwości.

Poszukujesz bardziej uporządkowanej wiedzy?
Sprawdź pakiet SPEED READER PL 2.0!

comments powered by Disqus