Zrozum swój umysł!

Pamięć człowieka – pamięć komputera. Rozumienie naszego umysłu

 

 

W jaki sposób w ogóle działa nasza pamięć? To pytanie wydaje się być istotne nie tylko dla psychologów ale i dla nas samych. Przecież jeżeli uda nam się zrozumieć zasady działania naszej pamięci, to będziemy mogli je kontrolować! Jest to niemal równoznaczne z uzyskaniem dostępu do nieograniczonego magazynu wiedzy!

 

Zagadnieniem tym zajmują się psychologowie poznawczy. Jedną z zaproponowanych przez nich koncepcji jest model umysłu jako komputera, gdzie szczególną rolę odgrywają moduły pamięciowe. Pamięć jest tutaj dzielona na krótkotrwałą – operacyjną (przypominającą funkcjonowaniem komputerową pamięć RAM) praz długotrwałą, która jest olbrzymim magazynem informacji (której odpowiednikiem w świecie komputerów jest twardy dysk).

 

Pamięć krótkotrwała ma ograniczoną pojemność, najczęściej od 5 do 9 jednostek informacji naraz. To z nią związana jest nasza uwaga, koncentracja, a nawet poczucie chwili. Jest ona pamięcią operacyjną w tym sensie, że odpowiada za to, co się dzieje tu i teraz. Jest pomostem pomiędzy naszą sensoryką a magazynem pamięciowym. Oznacza to, że pewne informacje, które do nas docierają przedostają się do pamięci krótkotrwałej i dopiero tam okazuje się, czy przejdą do wielkiego magazynu informacji, jakim jest pamięć długotrwała. Tak samo istotna jest podczas przypominania sobie czegoś, a nawet podczas codziennego posługiwania się wiedzą przechowywaną w pamięci długotrwałej, podczas wydobywania z niej potrzebnych nam w danej chwili informacji.

 

W jaki sposób wykorzystuje się takie teorie, porównania? Najprostszym przykładem jest wykorzystanie pojemności pamięci krótkotrwałej. Owe 5-9 jednostek informacji nie ma określonej pojemności, jak w przypadku komputera, gdzie podstawową jednostką informacji jest bit. Ciąg cyfr: 1 4 0 3 1 9 7 6 można próbować zapamiętać w ten sposób, że zapamiętujemy każdą cyfrę po kolei. Będzie to trudne, gdyż cyfr jest osiem. Ale możemy je połączyć w coś charakterystycznego, coś co nam się wydaje znajome i zredukować liczbę informacji, np. 14.03.1976 – moja data urodzenia. W ten sposób mam już tylko jedną informację do zapamiętania...

Poszukujesz bardziej uporządkowanej wiedzy?
Sprawdź pakiet SPEED READER PL 2.0!

comments powered by Disqus