Podziel swoje zadania, aby sprawować nad nimi efektywną kontrolę

Posegreguj swoje zadania na pilne (takie, które są "na wczoraj") i ważne, pilne i mniej ważne, mniej pilne i ważne oraz na mniej pilne i mniej ważne. Dzięki temu uzyskasz większą przejrzystość swojej listy zadań i łatwiej będzie Ci ustalić kolejność wykonywania poszczególnych zadań.

 

Poszukujesz bardziej uporządkowanej wiedzy?
Sprawdź pakiet SPEED READER PL 2.0!

comments powered by Disqus