Jak wyglądają nasze procesy myślowe?

Dwutorowość naszego myślenia

 

 

Człowiek jest istotą, która posiada dwa oblicza: emocjonalne i racjonalne. Historia filozofii zna wiele opozycyjnych względem siebie szkół, które albo akcentowały wagę emocjonalności, zmysłowości, albo rozumu. Przykładem takich opozycji mogą być epikurejczycy i stoicy, empiryzm brytyjski i racjonalizm francuski... studenci filozofii pewnie są w stanie podać więcej przykładów. W czym rzecz? Otóż człowiekiem mogą władać albo emocje albo rozum, raczej z przewagą jednego albo drugiego. Sytuacja stresowa, to taka, która najczęściej posiada kontekst emocjonalny właśnie.

 

Kiedy władają nami emocje, to nie jest to do końca złe. Jest to nasz naturalny sprzymierzeniec. Kiedy widzimy zagrożenie, najpierw wykonujemy odruch unikania, będąc pod wpływem adrenaliny i wywołanych emocji. Dopiero później zastanawiamy się, a raczej dociera do nas, dlaczego wykonaliśmy taki odruch. Jest to dobre rozwiązanie, bo gdybyśmy mieli się najpierw zastanawiać, to moglibyśmy nie dożyć reakcji na zagrożenie.

 

Stres jest związany z naszym działaniem emocjonalnym. Może być on długotrwałą reakcją na złożoną sytuację, która się powtarza bądź ciągnie miesiącami. Może być również wywołany jednorazowym, szybkim wydarzeniem. Jest wtedy związany ze zdenerwowaniem (tak naprawdę trudno określić granicę, pomiędzy tymi dwiema emocjami). W tej sytuacji można łatwo sobie poradzić ze stresem przełączając się na myślenie racjonalne. W jaki sposób? Najprostszą metodą, znaną przez naszych dziadków, na wytrącenie z równowagi było liczenie. Nie jest to nic innego jak włśnie próba przestawienia się na tor racjonalny, zapomnienie o emocjach. Skuteczniejsze będzie wykonywanie działań matematycznych w umyśle, przypominanie sobie definicji i wzoru fizycznego...

 

Przestawianie się na tor racjonalny może okazać się bardzo skuteczne w sytuacji wystąpienia, sprawdzianu, tuż przed rywalizacją sportową. Jednak należy pamiętać, że w takich sytuacjach uwalniana jest adrenalina, która często nam pomaga. To hormon, dzięki któremu często biegniemy szybciej, niż normalnie jesteśmy w stanie. Dlatego stres kontrolowany jest pozytywny dla wyniku, do którego dążymy.

Poszukujesz bardziej uporządkowanej wiedzy?
Sprawdź pakiet SPEED READER PL 2.0!

comments powered by Disqus