Jakie znasz rodzaje twórczości?

Twórczość przez „T” i twórczość przez „t”

 

 

Kreatywność jest obiektem badań działu psychologii, który nazywa się psychologią twórczości. W tym ujęciu, twórczość, jest często utożsamiana z kreatywnością. Jednak sam ten termin nie jest jednoznaczny. Psychologowie, za Edwardem Nęcką, wyróżniają dwa rodzaje twórczości: twórczość przez „T” i twórczość przez „t”.

 

Twórczość „T” jest określeniem, którego używamy w odniesieniu do szeroko pojętej sztuki. Nie jest to twórczość typu codziennego. Jest to raczej ogół procesów, jakie zachodzą w twórcy w momencie, w którym tworzy on dzieło. Jednak nie jest to tak łatwo uchwytne. W jaki sposób można określić, czy dzieło, to „Dzieło”?

 

Psychologia twórczości bardziej skupia się na Twórczości „t”. Jest to nasza niemal codzienna aktywność, która skupia się na rozwiązywaniu jakiegoś problemu. Sam fakt wymyślania, czy też kreacji, kreowania, rozwiązania problemu, jest wyrazem naszej twórczości (tworzymy rozwiązanie). Psychologia twórczości będzie analizować, przede wszystkim, sam proces twórczości „t” - w jaki sposób generujemy pomysły, w jaki sposób dochodzimy do rozwiązania jakiegoś problemu oraz tym, w jaki sposób usprawnić nasze procesy myślowe, aby twórczość „t” była jak najefektywniejsza.

 

Granice pomiędzy obiema rodzajami twórczości nie są takie jasne, ostre. W końcu niemal wszystkie dzieła są wynikiem jakiegoś problemu – czy to w kwestii techniki, czy w kwestii niepokojów i przemyśleń twórcy. Usprawnianie myślenia kreatywnego może więc wspierać twórczość w ogóle.

Poszukujesz bardziej uporządkowanej wiedzy?
Sprawdź pakiet SPEED READER PL 2.0!

comments powered by Disqus