Rozwiąż krzyżówkę, ale inaczej...

Jest to ćwiczenie rozwijające kreatywność. Rozwiąż krzyżówkę panoramiczną, najlepiej łatwiejszą, jednak w pola wprowadzaj inne hasła, niż te, o które chodzi w rozwiązaniu. Niech te hasła będą powiązane z pytaniem, jednak niech nie będą dokładną na nie odpowiedzią, tylko innym skojarzeniem. Oczywiście, ilość liter musi się zgadzać z tym, ile mamy miejsca. W toku rozwiązywania takiej krzyżówki, będzie coraz trudniej, ponieważ musisz uwzględnić przecinające się pola z literami, należące do więcej niż jednego hasła. Trudno jest rozwiązać w ten sposób krzyżówkę, ale nie jest to niemożliwe!

Poszukujesz bardziej uporządkowanej wiedzy?
Sprawdź pakiet SPEED READER PL 2.0!

comments powered by Disqus