Przygotuj się do ćwiczeń wspomagających czytanie selektywne!

W poniższych grupach liter znajdź jak najszybciej tą, która nie pasuje! Ćwiczenie ma na celu przygotowanie do treningów z czytaniem selektywnym. Może być traktowane jako rozgrzewka przed tymi treningami.

 

 

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R B R R R R R R

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

 

 

r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r

r r r r r r r R r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r

 

 

K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L

K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L

K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L

K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K J K L K L K L K L

K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L

K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L

K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L

K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L

K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L

K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L

K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L K L

Poszukujesz bardziej uporządkowanej wiedzy?
Sprawdź pakiet SPEED READER PL 2.0!

comments powered by Disqus