Wykorzystaj burzę mózgów!

Burza mózgów

 

 

W jaki sposób najskuteczniej usprawnić kreatywność całego zespołu? Jak wykorzystać potencjał każdego z członków grupy? Od lat trzydziestych XX wieku jest na to jedna odpowiedź: burza mózgów.

 

Każdy na pewno słyszał to pojęcie, jednak nie każdy wie, co się pod nim kryje. Burza mózgów to grupowa metoda rozwiązywania problemów i kreacji pomysłów wykorzystywana bardzo szeroko, nie tylko w przedsiębiorstwach. Składa się z części pomysłu i części oceny.

 

W części pomysłu powinny brać udział osoby jak najróżniejsze. Zarówno pod względem płci, jak i hierarchii oraz doświadczenia (mistrzowie w przeprowadzaniu burz mózgów twierdzą nawet, że w tej części jedna trzecia grupy powinna być zupełnymi laikami). Liczebność takiej grupy powinna wynosić od 9 do 15 osób, przy optimum wynoszącym 12. Teoretycznie. W praktyce są to dość elastyczne zasady. W niektórych firmach działają grupy kreatywne, które składają się z kilku doświadczonych pracowników i to oni najczęściej biorą udział w burzach mózgów. Praca w ten sposób nie jest dla nich pierwszyzną. Dzieje się tak szczególnie w firmach marketingowych i w agencjach reklamowych.

 

Kreacja pomysłu powinna opierać się na kilku prostych zasadach. Przede wszystkim, każdy wymyśla jak największą ilość pomysłów. Mogą być najbardziej absurdalne. Wszystkie idee muszą zostać zapisane. Nie krytykujemy tych pomysłów, choćby były zupełnie oderwane od rzeczywistości. Chodzi o to, żeby nie krępować swojej wyobraźni. Jeżeli ktoś inny chce się wypowiedzieć o pomyśle partnera, to tylko w taki sposób, który go rozwija.

 

Kolejną fazą jest faza oceniania wykreowanych pomysłów. Trzy osoby, najlepiej nie związane z poprzednią fazą, oceniają pomysły grupy i wybierają najlepsze oraz te, które mogą być dobre po odpowiednim dopracowaniu.

 

Grupa może mieć różnoraki wpływ na pomysłowość. Burza mózgów to dowód na to, że większa liczba osób wpływa pozytywnie na kreatywność. Co dwie głowy to nie jedna. Choć należy być świadomym również tej drugiej strony wpływu grupy na kreatywność, która objawia się w „syndromie grupowego myślenia”, jednak jest to temat do osobnych przemyśleń.

Poszukujesz bardziej uporządkowanej wiedzy?
Sprawdź pakiet SPEED READER PL 2.0!

comments powered by Disqus