Korzystaj z akronimów!

Akronimy

 

 

Spośród wielu mnemotechnik, jedną z najbardziej popularnych jest technika wykorzystująca akronimy. Jest to bardzo stara technika, która okres największej popularności ma już za sobą. Jednak należy pamiętać, że umiejętnie stosowana daje imponujące wyniki.

 

Czym są akronimy? W językoznawstwie akronimy znane są również jako skrótowce. Są to wyrazy utworzone z pierwszych liter innych wyrazów. Skrótowce można również tworzyć z części innych wyrazów. Przykładem takiego akronimu jest ZUS, który jest skrótowcem trzech wyrazów: Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Innym przykładem akronimu, złożonego z części wyrazów, a nie z pierwszych liter, jest, na przykład, POLFA – zaczerpnięta od Polska Farmacja.

 

Jak to się ma do technik pamięciowych i, konkretnie, techniki wykorzystującej akronimy? Załóżmy, że masz do zapamiętania następujące wyrazy: „ciasto”, „często”, „sadło”, „igła”, „agrafka” i „dom”. Wystarczy, że zapamiętasz pierwsze ich litery, żeby sobie przypomnieć konkretne wyrazy. A układają się one w „cc” i „siad”. Łatwo zapamiętać te dwa wyrazy! Z wyrazów „ciasto” i „często” można użyć „cia” i „cz”, co można szybko przeczytać i zapamiętać jako „ciecz”, pod którą to będą się kryć dwa wyrazy!

 

Jeżeli nie musisz zapamiętywać kolejności wyrazów, a jedynie same wyrazy, możesz zamieniać ich kolejność w ciągu, aby z ich pierwszych liter lub części tych wyrazów utworzyć jeden, dwa proste do zapamiętania słowa. Na przykład, masz do zapamiętania wyrazy: „osa”, „Ola” i „zamek”. Nie musisz pamiętać ich kolejności. Ich pierwsze litery to O O i Z. Można zamienić je kolejnością: „zamek”, „osa”, „Ola”. Te trzy wyrazy zapamiętasz używając akronimu ZOO.

 

Swobodne korzystanie z akronimów wymaga trochę praktyki. Proponuję Ci próbować codziennie układać listę wyrazów, a następnie tworzyć z nich akronimy, które najłatwiej zapamiętasz. Powodzenia!

Poszukujesz bardziej uporządkowanej wiedzy?
Sprawdź pakiet SPEED READER PL 2.0!

comments powered by Disqus