Czy kreatywność i logika to dwa przeciwstawne pojęcia?

Kreatywność a logika

 

 

Uważa się, że kreatywność jest domeną artystów, logika zaś należy do nauki, do osób myślących w sposób racjonalny. Są to jednak dwa spośród wielu zjawisk, która biorą swój początek w naszym umyśle. Czy należy je sobie przeciwstawiać?

 

Logikę można określić jako ustalony zespół procedur dotyczący, między innymi, poprawnego definiowania – ustalania zakresu pojęcia oraz wnioskowania – wyciągania wniosków z relacji uprzednio zdefiniowanych pojęć. Kreatywność zaś może być określana na podstawie tego, ile rozwiązań jest w stanie człowiek znaleźć dla jednego działania. W tym punkcie kreatywność zazębia się z logiką, współdziała z nią. W końcu niektóre łamigłówki logiczne mogą zostać rozwiązane tylko przez osoby kreatywne. Z drugiej jednak strony wskaźnikiem kreatywności jest również podawanie rozwiązań na zadania niewykonalne (nie liczy się ich skuteczność, tylko sama propozycja owych rozwiązań, im ciekawsza, tym lepiej). Jest to sprzeczne z logiką, ponieważ, jeżeli coś jest niewykonalne w swoich założeniach, to wszystkie rozwiązania będą niepoprawne. Z punktu widzenia kreatywności każde zaproponowane rozwiązanie jest prawidłowe.

 

Należy sobie zdać sprawę z tego, że logika i kreatywność wcale się nie wykluczają, wręcz przeciwnie. O ile nie trzymamy się zbyt sztywno jednego i drugiego. Należy być kreatywnym w ramach obowiązujących zasad logicznych. Przymrużenie oka na logikę i jej normy jest za to owocne podczas treningów kreatywności! W normalnych warunkach starajmy się zachować równowagę.

Poszukujesz bardziej uporządkowanej wiedzy?
Sprawdź pakiet SPEED READER PL 2.0!

comments powered by Disqus