Jakie są rodzaje struktur komunikacyjnych w grupie?

Struktury komunikacyjne w grupie

 

 

Każda grupa, szczególnie sformalizowana, z wyraźnym przywódcą, posiada swoją, bardziej lub mniej widoczną, strukturę komunikacji, która pokazuje, w jaki sposób przebiega przesyłanie informacji pomiędzy poszczególnymi członkami grupy. Jak wyglądają „modelowe” struktury komunikacji?

 

Nie da się tak naprawdę określić, która struktura jest najlepsza. Każda posiada swoje wady i zalety, w zależności od rodzaju grupy, celu grupy i stylu przywództwa lidera grupy.

 

Pierwszym rodzajem struktury komunikacyjnej jest okrąg. Informacje są przekazywane pomiędzy poszczególnymi osobami bez wyraźnego wyodrębnienia lidera oraz węzłów komunikacyjnych. Jest to struktura właściwa grupie demokratycznej, często niesformalizowanej grupie przyjaciół. Jest to również struktura komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami pracowniczymi (teamami).

 

 

Łańcuch jest strukturą komunikacji właściwą sformalizowanym grupom autorytarnym. Istnieje tutaj ściśle wyodrębniony lider, który jest równocześnie węzłem komunikacyjnym. Istnieje ścisła hierarchia pomiędzy pozostałymi członkami grupy. Tak wygląda struktura komunikacji w większości zakładów pracy. Nie jest to zły typ struktury komunikacyjnej. Szczególnie może się sprawdzać, kiedy grupa stoi przed ważnymi zadaniami pod presją czasową. Główną wadą tej struktury komunikacyjnej jest brak przekazywania bezpośrednich informacji pomiędzy krańcowymi ogniwami łańcucha. Wpływa to na zwiększenie czasu, który potrzebuje informacja aby przedostać się w obu kierunkach. Ilość elementów pośrednich w tej strukturze komunikacji wpływa również na zniekształcanie informacji (coś jak głuchy telefon).

 

 

Igrek to kolejna struktura bardziej autorytarna, jednak przywódca nie jest tutaj węzłem komunikacyjnym. Jest to o tyle istotne, że jedna osoba nie posiada kontroli nad całością procesów grupowych, co często bywa pożądane nawet z punktu widzenia przywódcy (odciążenie).

 

 

 

Koło to najbardziej autokratywna struktura komunikacyjna. Przywódca jest ściśle wyodrębniony, pełni rolę jedynego i ogromnego węzła komunikacyjnego, dodatkowo członkowie grupy nie mogą się kontaktować między sobą bezpośrednio – tylko za pośrednictwem przywódcy. Struktura ta jest funkcjonalna jedynie w przypadku dużej presji czasowej i niewymagającym zadaniu. Przywódca ustala plan działania i rozdziela obowiązki pomiędzy członków grupy.

 

Poszukujesz bardziej uporządkowanej wiedzy?
Sprawdź pakiet SPEED READER PL 2.0!

comments powered by Disqus