Poznaj znaczenie metaforyzowania w stawaniu się kreatywnym!

Rola metaforyzowania w rozwijaniu twórczości

 

 

Twórczość, w rozumieniu bliskim kreatywności, może objawiać się na wiele sposobów. Zajmijmy się dzisiaj czynnikiem, który rozwija jednocześnie prawą – obrazową półkulą mózgową, jak i lewą – analityczną półkulę. Co możemy zrobić, żeby jak najlepiej rozwinąć twórcze myślenie w obrębie specyficznych czynności, czyli połączeń, pomiędzy obrazem a słowem?

 

Metaforyzowanie to jedna z wielu technik związanych z kreatywnością. Polega na „ubarwianiu” pewnych obiektów. Można je „ubarwiać” poprzez dodawanie obiektowi cech, których nie posiada, można również przenosić pewne cechy opisywanego obiektu w inny wymiar, ukazywać je w zupełnie innym znaczeniu. Jednym z elementów metaforyzowania jest transformowanie. Wybieramy konkretne cechy danego przedmiotu, po czym zmieniamy te cechy, resztę przedmiotu pozostawiając bez zmian. Na przykład, możemy wyobrazić sobie bobra. Posiada on duże zęby z przodu. Zamieńmy je. Niech nasz bóbr ma zamiast zębów ołówki!

 

Dokonywanie takich przekształceń nie tylko rozwija naszą wyobraźnię, ale, przede wszystkim, pomaga przełamywać różnego rodzaju bariery i fiksacje, które nie pozwalają nam wyjść poza ustalone konwenanse. Jak pewnie już wiesz, takie normy, zasady, ograniczają nasz sposób myślenia. Nie pozwalają nam wyjść poza narzucane przez siebie schematy. Metaforyzowanie, w tym i transformacje, o ile polegają na przekraczaniu naszych ograniczeń, otwierają nam drzwi do świata, w którym zaczniemy dostrzegać więcej szczegółów, więcej złożoności.

Poszukujesz bardziej uporządkowanej wiedzy?
Sprawdź pakiet SPEED READER PL 2.0!

comments powered by Disqus