Poznaj kolejną psychologiczną koncepcję dotycząca pamięci!

Pamięć jako proces

 

 

Koncepcje, które przedstawiają pamięć jako kilka magazynów (pamięć krótkotrwała i długotrwała) są tylko jednym z ujęć teoretycznych dotyczących pamięci, którymi dysponują psychologowie. Inną grupą teorii pamięci są te, które traktują ją jako nieustanny proces. Według nich pamięć jest działaniem. Najpopularniejszą koncepcją należącą do tej grupy, jest teoria poziomów przetwarzania autorstwa Craika i Lockharta. Według autorów pamięć jest zintegrowanym systemem (w ramach szerszego systemu, jakim są procesy poznawcze) a zapamiętywanie jest uwarunkowane liczbą zaangażowanych procesów.

 

Czym są procesy poznawcze? Najprościej rzecz ujmując, to wszystkie operacje związane z działaniem naszego umysłu. Oprócz zapamiętywania, procesami poznawczymi są, między innymi, koncentracja, uwaga, uczenie się, wyobraźnia, myślenie, spostrzeganie... Procesy poznawcze są, niemal bez przerwy działającym, zintegrowanym systemem. Poszczególne procesy wspierają się nawzajem.

 

W ramach koncepcji poziomów przetwarzania, informacja zostaje tym lepiej zapamiętana, o ile trafi na głębszy poziom przetwarzania. Oznacza to, w skrócie, że w obróbkę informacji musi być zaangażowanych jak najwięcej procesów. Dlatego najskuteczniejszym zapamiętywaniem jest zapamiętywanie aktywne. Zapamiętując, uruchamiaj wyobraźnię, staraj się myśleć nad zapamiętywaną informacją. Zaznaczaj ją różnymi rysunkami, symbolami, kolorami, aby więcej elementów było z nią związanych. Uruchomi to większą ilość Twoich procesów poznawczych, które wezmą czynny udział w obróbce zapamiętywanej informacji, przetwarzając ją na głębszym poziomie. W sposób efektywny zostanie zwiększone prawdopodobieństwo zapamiętania tej informacji przez dłuższy czas.

Poszukujesz bardziej uporządkowanej wiedzy?
Sprawdź pakiet SPEED READER PL 2.0!

comments powered by Disqus